Blanketter & dokumentBlanketter & dokument

Här hittar du blanketter och dokument relevanta för olika föreningsspecifika ärenden. Klicka på den önskade blanketten för att öppna den i ett nytt fönster.


Andrahandsuthyrning

Om du önskar hyra ut din bostadsrätt i andra hand krävs ett godkännande från styrelsen. Om du har en godkänd andrahandsuthyrning och byter hyresgäst under den godkända perioden måste du göra en ny anmälan till styrelsen.


Ombyggnation

Innan du påbörjar ombyggnationer, installerar eluttag på balkongen, sätter upp markiser eller gör andra ändringar av din lägenhet eller uteplats, vänligen kontakta styrelsen för att erhålla nödvändigt tillstånd.


Överlåtelse av bostadsrätt

Överlåtelse kan innebära försäljning, byte eller gåva av en bostadsrätt. Äganderätten övergår till en annan person. Köparen måste godkännas som medlem i föreningen innan överlåtelsen kan slutföras. Om medlemskapet inte beviljas, blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen kan inte flytta in. Ansökan om medlemskap i föreningen.


Registerutdrag

Medlemmar och banker kan hämta ut registerutdrag genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt. Medlemmar kan också kontakta oss via ärendehanteraren i medlemsportalen (inloggning med BankID från nabo.se) eller via e-post: boende@nabo.se.

unsplash