Mäklarbild

Senast uppdaterad: 2023-11-22


Vi är tacksamma om mäklare med försäljningsuppdrag i föreningen använder uppgifterna på den här sidan, som vi uppdaterar regelbundet. 


Ordningsregler vid visning

Det är mäklaren som är ansvarig för att visningen sker under ordnade former. Detta innebär att mäklaren vid visning av lägenhet bör agera med gott omdöme då denne ger intressenterna tillgång till fastigheten.


Ytterdörren ska, på såväl framsida som baksida alltid vara stängd och låst. Om mäklaren önskar att någon av dörrarna ska vara öppna i anslutning till visning av lägenhet, ska en person som står under mäklarens ansvar befinna sig vid dörren och ha uppsikt på vem som beträder fastigheten.


Styrelsen värnar om medlemarnas trygghet och vi vill hålla oönskade besökare borta från fastigheten. Styrelsen förutsätter att alla mäklare delar styrelsens omtanke och rättar sig efter dessa enkla ordningsregler.


Material som sätts upp för visning, på föreningens lokal eller mark, tas bort snarast efter avslutat projekt.


Frågor om pantsättning

Vid frågor om överlåtelseavtal, inklusive pantsättning, ny eller avnotering (gäller framförallt långivare), vänligen kontakta JM@Home som är föreningen ekonomiska förvaltare. 


JM@Home

169 82 Stockholm

020-731 731

ekf.home@jm.se


Frågor & svar till dig som är Mäklare:

Allmänt om föreningen
Brf Bergkanten i Liljeholmen förvärvade fastigheten Druvmusten 1 och Vinprovaren 1 år 2016. Föreningen omfattar adresserna Sjöviksvägen 106-136 och består av 91 lägenheter med bostadsrätt och 2 kommersiella lokaler med hyresrätt.  Total boarea är 6 334 kvm och de kommersiella lokalerna ligger på 810 kvm.

Byggnaderna som benämns Berghus 3 respektive Berghus 4 har var sin takterrass för föreningens medlemmar.

Bostadsrättsföreningen äger två kommersiella lokaler, den ena är en förskolelokal och är belägen i Berghus 3. Till förskolan hör en gård på taket med lekplats som på kvällar och helgen är öppet för föreningens medlemmar. Den andra är belägen i Berghus 4 och hyrs ut som yogastudio.

Är föreningen en äkta förening?
Ja.


Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Föreningen äger marken.


Övernattningsrum/Gemensamhetslokal
Finns för medlemmar att hyra på Sjöviksvägen 128.


Förråd
Lägenhetsförråden är placerade i källarplan eller på våning 1 och nås med hiss. Föreningen har även extra lägenhetsförråd för uthyrning.


Finns det barnvagns och cykelförråd?
Ja, barnvagsförråd finns beläget i källaren och cykelförråd finnd beläget på entréplan och källarplan.


Accepteras juridisk person som köpare?

Juridisk person accepteras inte.


Finns det några krav på ägarförhållanden, ex om förälder köper med barn?

Ägarförhållandet ska bestå av enskild person/makar/maka/sambo.


Accepteras delat ägande?
Ja, föreningen accpeterar delat ägande. Som minst accepteras är 10%


Finns det tvättstuga i föreningen?

Nej, alla lägenheter har egen tvättmaskin/torktumlare eller kombinerad maskin.


Vilen typ av ventilation finnns installerade?
F-med återvinning.

Typ av uppvärmning:
Fjärrvärme och värmepump-frånluft.


Har några kommande renoveringar eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats?
Fastigheterna är producerade 2016/17 och inga renoveringar planeras inom de närmsta åren.


Finns det några obligatoriska tillägg?
Telia bredband och tv, 220kr/månad.
Varmvatten debiteras separat efter förbrukning.


Några planerade avgiftsförändringar?

För närvarande har styrelsen inga planer att ändra avgifterna.


Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage?
Nej. Garageplats för bilar i Bergrumsgaraget kan hyras för 1700kr/månad (fr 230101). Viktigt att tala om för Parkando att man i Brf Bergkanten i Liljeholmen för att ta del av det rabaterade priset. 


Finns det några lediga platser? 
Det fins gott om lediga platser.


Finns det laddstolpar för elbilar?

Det finns begränsad antal laddstolpar i Bergrumsgaraget. Dessa platser administreras av Parkando och ingår inte i föreningens subventionerade platser.


Finns det parkeringsplats för MC?

Föreningen kan i dagsläget endast erbjuda rabaterade plaster för bilar. 

unsplash