Mäklarbild

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Mäklarbild

Alla förfrågningar gällande mäklarbild hänvisas till NABO via maklarservice.nabo.se. Mäklare behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. För ytterligare frågor, besök NABOs kontaktformulär på nabo.se/kontakt.


Överlåtelse- och pantsättningshandlingar

Alla nya pantsättningshandlingar ska skickas i original (två exemplar inklusive svarskuvert). Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inklusive bekräftelse på godkänt medlemskap, ska omedelbart skickas in till NABO enligt bestämmelserna i Bostadsrättslagen, antingen via post eller digitalt.


NABO

Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm

Digital brevlåda
Brf Bergkanten i Liljeholmen
NABO 114370, FE 617
107 76 Stockholm


Ordningsregler vid visning

Mäklaren ansvarar för att visningen sker under ordnade former. Mäklaren bör använda gott omdöme och säkerställa att tillträde till fastigheten sker under kontrollerade förhållanden.

Både fram- och baksida av ytterdörrarna ska alltid vara stängda och låsta. Om en dörr behöver vara öppen under visningen, ska en ansvarig person från mäklarens team befinna sig vid dörren för att kontrollera vem som beträder fastigheten.


Styrelsen värnar om medlemmarnas trygghet och förväntar att mäklare delar och följer dessa enkla ordningsregler.


Allt material som sätts upp för visning på föreningens lokal eller mark ska tas bort omedelbart efter avslutat projekt.

Frågor & svar till dig som är Mäklare:

Allmänt om föreningen
Brf Bergkanten i Liljeholmen förvärvade fastigheten Druvmusten 1 och Vinprovaren 1 år 2016. Föreningen omfattar adresserna Sjöviksvägen 106-136 och består av 91 lägenheter med bostadsrätt och 2 kommersiella lokaler med hyresrätt.  Total boarea är 6 334 kvm och de kommersiella lokalerna ligger på 810 kvm.

Byggnaderna som benämns Berghus 3 respektive Berghus 4 har var sin takterrass för föreningens medlemmar.

Bostadsrättsföreningen äger två kommersiella lokaler, den ena är en förskolelokal och är belägen i Berghus 3. Till förskolan hör en gård på taket med lekplats som på kvällar och helgen är öppet för föreningens medlemmar. Den andra är belägen i Berghus 4 och hyrs ut som yogastudio.

Är föreningen en äkta förening?

Ja.


Äger föreningen marken eller är det tomträtt?

Föreningen äger marken.


Övernattningsrum/Gemensamhetslokal

Tillgängligt för medlemmar att hyra på Sjöviksvägen 128.


Förråd

Lägenhetsförråden är placerade i källarplan eller på våning 1 och är tillgängliga med hiss. Föreningen erbjuder även extra lägenhetsförråd för uthyrning.


Finns det barnvagns- och cykelförråd?

Ja, barnvagnsförråd och cykelförråd finns belägna i källaren respektive på entréplan och källarplan.


Accepteras juridisk person som köpare?

Nej, juridiska personer accepteras inte.


Finns det några krav på ägarförhållanden, exempelvis om en förälder köper med barn?

Ägarförhållandet ska bestå av enskilda personer, makar, makor eller sambor.


Accepteras delat ägande?

Ja, föreningen accepterar delat ägande. Det minsta tillåtna ägarandel är 10%.


Finns det tvättstuga i föreningen?

Nej, alla lägenheter är utrustade med egen tvättmaskin, torktumlare eller kombinerad maskin.


Vilken typ av ventilation finns installerad?

System med återvinning.

Typ av uppvärmning:

Fjärrvärme och värmepump-frånluft.


Har några kommande renoveringar eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats?

Fastigheterna uppfördes 2016/17 och det finns inga renoveringar planerade inom de närmaste åren.


Finns det några obligatoriska tillägg?

Telia bredband & tv, 220 kr/månad. Varmvatten debiteras separat efter förbrukning.


Ingår el i månadsavgiften?

Nej, du har full frihet att välja och teckna avtal med den el-leverantör som bäst uppfyller dina behov och önskemål.


Ingår värme och kallvatten i månadsavgiften?

Ja, både fjärrvärme och kallvatten ingår i månadsavgiften.


Några planerade avgiftsförändringar?

Det finns inga planer på avgiftshöjningar.


Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage?

Nej. Garageplatser i Bergrumsgaraget kan hyras för 1 700 kr/månad (från 230101). Informera Parkando om att du bor i Brf Bergkanten i Liljeholmen för att få tillgång till det rabatterade priset.


Finns det laddstolpar?

Ja, det finns ett begränsat antal laddstolpar i Bergrumsgaraget, belägna på plan B2 och C2. Du kontaktar Parkando och hyr en vanlig plats, och lägger sedan till tillägget för el-laddning via denna länk.


Finns det några lediga platser?

Det finns gott om lediga platser.


Finns det parkeringsplats för MC?

Föreningen kan för närvarande endast erbjuda rabatterade platser för bilar.

unsplash