Riktlinjer för balkong & uteplatsDo's and dont's


Infästning och upphängning

 • All typ av montering i fasaden är strikt förbjudet! (man får INTE borra i fasadputsen då fuktspärren bryts och kan orsaka fuktskador) 
 • Det är förbjudet att borra i balkongernas golv (detta för att undvika att vatten fryser i hålen och spränger betongen.)
 • Borrning i tak (balkongen över) är inte tillåtet (detta kan medföra en risk för försvagning av balkongplattan över tid)

 • Det är ej heller tillåtet att borra eller göra åverkan i balkongräcket.
 • Använd den befintliga M16 gängan för upphängning


Golv

 • Olika typer av golvbeläggning finns att tillgå. Tänk på fuktrisken då ni väljer golvbeläggning.
 • Ingen typ av fast beläggning såsom klinkers eller liknande får monteras.


Solskydd

 • Vid framtagning av inglasning med tillhörande solskydd har stor omsorg lagts på att få ett bra och enhetligt utförande. Det är enbart solskydd av lamellgardinstyp från leverantören Vison som Sakkes tillhandahåller som ingår i det framtagna utförandet.
 • Någon annan form av gardinupphängning, oavsett form eller färg, kan därför inte godtas.


Infravärme

 • Infravärmare får användas av typen som är fristående som placeras på balkonggolvet.

 

Styrelsen ber därför att du följer det ovan skrivna. Du kan bli tvungen att bekosta återställande i ursprungligt skick i det fall skador/åverkan skett på fasad eller balkong.

Regler för grillning

  Med bakgrund av brandrisk samt matos och rök har föreningens styrelse har beslutat om följande regler för grillning på balkong, terrass samt på uteplats i markplan.

  Lägenheter med öppen balkong eller terrass, får använda gasol- eller elgrill, inte kolgrill. Gasolbehållare max P11 (26 liter). Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind. Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.

  Läs instruktion för gasgrill noga. Se vidare ”Tips o råd vid grillning”.


  Tips o råd vid grillning – allmänt


  • Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.

  • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.

  • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.

  • Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart.

  • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.

  • Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt

   vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd.

  unsplash