Riktlinjer för balkong & uteplatsDo's and dont's

Infästning och upphängning

 • Fasaden: Det är strikt förbjudet att montera något på fasaden. Borrning kan bryta fuktspärren och orsaka fuktskador.
 • Balkonggolv: Det är förbjudet att borra i golvet på balkongerna för att förhindra att vatten fryser i hålen och spränger betongen.
 • Balkongtak: Borrning i balkongens tak är inte tillåtet då det kan försvaga balkongplattan över tid.
 • Balkongräcke: Borrning eller annan åverkan i balkongräcket är inte tillåtet. Använd den befintliga M16-gängan för upphängning.

Golv

 • Olika typer av golvbeläggningar finns tillgängliga. Välj golvbeläggning med hänsyn till fuktrisken. Fast beläggning såsom klinkers får inte monteras.

Solskydd

 • Enhetligt utförande av inglasning och solskydd har tagits fram med stor omsorg. Endast lamellgardiner från leverantören Vison som Sakkes tillhandahåller ingår i detta utförande. Inga andra typer av gardinupphängningar kan accepteras.

Infravärme

 • Infravärmare av fristående typ som placeras på balkonggolvet får användas.

Styrelsens uppmaning

 • Styrelsen ber dig att följa dessa riktlinjer. Om skador eller åverkan sker på fasaden eller balkongen kan du bli tvungen att bekosta återställning till ursprungligt skick.

Regler för grillning

  Med anledning av brandrisk samt matos och rök har föreningens styrelse fastställt följande regler för grillning på balkonger, terrasser samt uteplatser i markplan:

  För lägenheter med öppen balkong eller terrass:

  • Tillåtna grilltyper: Användning av gasol- eller elgrill är tillåten, medan kolgrillar inte är tillåtna.
  • Gasolbehållare: Maximalt tillåten storlek är P11 (26 liter). Se till att behållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind. Förvara inte gasolbehållaren under grillen på grund av risken för överhettning. Placera den istället vid sidan om grillen.
  • Säkerhetsinstruktioner: Läs noga igenom instruktionerna för din gasgrill. Se vidare avsnittet "Tips och råd vid grillning".

  Tips och råd vid grillning – Allmänt:

  • Kommunicera med grannar: Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Hänsyn bör tas till personer som är allergiska eller som störs av grillrök.
  • Placering av grillen: Se till att grillen placeras på ett stabilt underlag och inte står för nära brännbara föremål.
  • Använd locket: Det är rekommenderat att grilla med locket på för att minska rökutvecklingen. Sätt på locket direkt efter att du har avslutat grillningen.
  • Övervakning: Lämna aldrig grillen utan uppsikt under användning och se till att den är helt avsvalnad innan du lämnar den.
  • Rengöring: Rengör regelbundet grillen från matrester, särskilt inför vinterförvaring, för att undvika ohyra. Detta gäller oavsett om grillen förvaras utomhus eller inomhus.
  unsplash