Andrahandsuthyrning


Får jag hyra ut min bostad i andra hand?

Krav för andrahandsuthyrning:

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs godkännande från styrelsen. Som bostadsrättshavare ansvarar du för att månadsavgiften betalas och att din hyresgäst följer föreningens regler under uthyrningsperioden. Det är även viktigt att du ser till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd för att undvika svårigheter med att återta bostaden. För ytterligare information och stöd, kontakta Hyresnämnden.


Regler för andrahandsuthyrning:

 • Andrahandsuthyrning kan beviljas för en period på minst tre månader och högst tolv månader.
 • Avgiften för andrahandsuthyrning är 10% av det aktuella prisbasbeloppet. För uthyrningar som inleds under 2024, är avgiften 5730 SEK per år, vilket motsvarar 478 SEK per månad.


Ansökningsprocess:

 1. Fyll i "Ansökan om andrahandsuthyrning". Du kan antingen skanna eller fota ansökan.
 2. Logga in på Nabo's portal med BankID på www.nabo.se. Under fliken 'ärenden', ange att du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand.
 3. Bifoga den ifyllda ansökningsblanketten till din ansökan.

Ansökningsblankett & adressändring

   Med anledning av att vi inte tillåter andra anslag på postboxarna uppmanar vi dig som planerar att hyra ut din lägenhet att informera din hyresgäst om följande: Vid adressändring eller flyttanmälan till Skatteverket ska de ange att de bor C/o ditt namn. Informera dem även om lägenhetsnumret enligt folkbokföringen, vilket underlättar för brevbärarna. En förteckning över lägenhetsnummer hittar du här nedanför.


   unsplash