Andrahandsuthyrning


Får jag hyra ut min bostad i andra hand?

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs samtycke från styrelsen. Du som bostadshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald och att din hyresgäst sköter sig. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden. Vänd dig till Hyresnämnden för mer information.

Andrahandsupplåtelse medges med kortast tid om 3 månader och längst om 12 månader.


En kostnad om 438 kr/mån tas ut för att täcka de administrativa kostnaderna och debiteras på årsavgiften. Fyll i Ansökan om andrahandsuthyrning och skicka den till:


Brf Bergkanten i Liljeholmen
c/o JM AB
169 82 Stockholm


Ansökan kan också skrivas ut och läggas i föreningens postbox i entrén på Sjöviksvägen 124.


Ansökningsblankett & adressändring

      Med anledning av att vi inte vill ha andra anslag på postboxarna uppmanar vi dig som ska hyra ut att meddela hyresgästen att de vid adressändring/flyttanmälan till Skatteverket uppger att de bor C/o ditt namn. Upplys dem även om lägenhetsnummer enl. folkbokföringen vilket underlättar för brevbärarna. Du hittar förteckningar över lägenhetsnummer här nedanför.


      unsplash