Trivsel & gemensamma ytor

Ordningsregler

Vi har samlat matnyttigt information och föreningen 

ordningsregler. 


Ladda ner 

Tänk på dina grannar

Vänligen visa hänsyn i bostadsområden där många lever sida vid sida. Dämpa ljudet från TV, radio och musikinstrument, särskilt tidigt på morgonen och sent på kvällen. Tänk även på ljudnivån när du har gäster.


Trapphus och loftgångar

Undvik att placera barnvagnar eller cyklar i trapphuset då detta kan blockera utrymningsvägar och hindra passage. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är byggnadsägare och nyttjare skyldiga att hålla nödvändig brandsläckningsutrustning tillgänglig och vidta förebyggande åtgärder mot brandrisker (2 kap. 2 § LSO).


In- och utpassering

Var noga med att dörrar, portar och grindar är låsta efter användning. Låt inte in okända personer i fastigheten och se till att alla utrymmen som förråd och cykelrum är säkert låsta för att förhindra inbrott och skador.


Levande balkong och uteplats

Innan du monterar balkongskydd eller markiser, kontrollera att din balkong är förberedd för detta och rådgör med styrelsen. Styrelsegodkännande är nödvändigt innan installation; mer information finns i den skötselinformation som du kan hitta här.


Planteringsytor, träd och växter

Det är viktigt för områdets utseende att planteringsytor hålls välvårdade. Föreningen ansvarar för gödsling, ogräsbekämpning och underhåll av växtligheten, inklusive utbyte av döda eller sjuka träd och buskar. Se till att grusytor underhålls regelbundet för att förhindra att grus sprids till omgivande områden.

Inglasnng av balkong

   För att glasa in en balkong eller uteplats på markplan krävs godkännande från styrelsen samt bygglov.

   Om du vill sätta upp blomlådor ska dessa placeras på insidan av balkongräcket. Det är tillåtet att vädra kläder och hänga tvätt på balkongen, men att piska eller skaka mattor är inte tillåtet, då dammet kan störa grannar. Eftersom många människor är allergiska eller astmatiska och kan få kraftiga besvär av rök, bör du undvika att röka på din balkong eller uteplats. Röken kan sugas in i lägenheter ovanför.


   För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen eller terrassen, särskilt nära fasaden. Detta är särskilt viktigt för balkonger eller terrasser utan tak. Enligt föreningens stadgar ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten och tillhörande utrymmen, inklusive marken, balkongen, terrassen och eventuell uteplats på gårdsbjälklag, i gott skick om dessa ingår i upplåtelsen.

   unsplash