Om du ska grilla

Grillningsregler

Med anledning av brandrisk samt problem med matos och rök har föreningens styrelse fastställt följande regler för grillning på balkonger, terrasser samt uteplatser i markplan:


Tillåtna grilltyper:

 • Endast gasol- eller elgrillar får användas på öppna balkonger eller terrasser. Kolgrillar är inte tillåtna.
 • Gasolbehållare: Användning av gasolbehållare ska inte överstiga P11 (26 liter). Förvara behållaren skyddad från väder och vind och inte under grillen, utan vid sidan om, för att undvika skador från värme.


Säkerhetsinstruktioner:

 • Läs noga igenom instruktionerna för din gasgrill.
 • Ytterligare råd finns i sektionen "Tips och råd vid grillning".


Tips och råd vid grillning – Allmänt:

 • Kommunikation: Diskutera med dina grannar för att säkerställa att grillningen inte stör andra. Detta är särskilt viktigt för grannar som kan vara allergiska eller känsliga för rök.
 • Placering: Grillen ska placeras på ett stabilt underlag och inte nära brännbara föremål.
 • Användning av lock: Använd locket under grillningen för att minimera rökutveckling, och se till att sätta på det direkt efter att grillningen avslutats.
 • Övervakning: Lämna aldrig grillen obevakad under användning. Se till att ha uppsikt över grillen tills den har svalnat helt.
 • Rengöring: Det är viktigt att regelbundet rengöra grillen från matrester, särskilt inför vinterförvaring, för att förhindra problem med ohyra. Detta gäller oavsett om grillen förvaras utomhus eller inomhus i förråd.


Dessa riktlinjer är till för att säkerställa en säker och hänsynsfull grillning för alla i föreningen. Om du har några frågor eller behöver ytterligare förtydliganden, kontakta styrelsen.

Tänk på det här när du grillar:

   • Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt. Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
   • Ha släckredskap till hands, en hink vatten eller en vattenslang, så att du kan släcka om olyckan är framme. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för det.
   • Vid användning av gasolgrill var noga med att inte förvara gasolflaskor (eller annan lättantändlig vara) i skåpet under gasolgrillen. Det kan nämligen bli väldigt varmt i skåpet under grillning vilket i sin tur kan orsaka läckage/brott i slangarna. Om något går fel under grillningen – stäng av gasolen med ventilen på flaskan. Ha gärna ett par arbetshandskar i skåpet så har du dem nära till hands. Se till att gasolflaskan alltid står upp för att förhindra läckage.
   • Inför grillsäsongen rekommenderar vi att du kontrollera att slangarna är hela. Det kan du göra med läckspray eller såpvatten.
   • Lämna aldrig grillen obevakad.

   Mvh Storstockholms Brandförsvar

   unsplash