Balkong och uteplatsBalkong och uteplats

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.


Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av styrelsen. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser åt föreningen.  


Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

 • Fabrikat: Sandatex arkitekt kollektion, nr 407/151
 • Färg: Mörkgrå (NCS ca S 6502-Y)

Infästning av markis i Berghus 4 (Sjöviksvägen 124 & 128) görs i ovanliggande bjälklagskant enligt ritningsskiss A. Infästning i Berghus 3 (Sjöviksvägen 114) görs direkt i väggen enligt ritningsskiss B då dessa väggar är av betong.


Styrelsen har beslutat att infästning för markiser får ske i fönsterkarmar. Fönsterkarmarna är aluminiumbeklädda. Vid infästningen behövs en distanshylsa mellan träkarmen och markisanslutningen för att alumiumbeklädnaden inte skall tryckas ihop. Hålen behöver tätning runtom för att undvika fuktläckage på lång sikt.

Markiser får inte i utfällt läge sticka ut längre än ovanliggande balkongplatta. Om markis önskas för balkonger med tak får s.k. rullgardin monteras längst ut i ovanliggande betongplatta.

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.


Inglasning av balkong

Föreningen har anlitat och skrivit avtal med Sakkes som entrepenad och hanterar alla frågor kring bygglov, inglasning av balkonger och dess tillbehör. Vänligen kontakta Fredrik eller Joakim från Sakkes.
Offert och information från Sakkes hittar du här.


Fredrik Broström 070-750 96 85, fredrik.brostrom@sakkes.se

Joakim Broström 070-750 24 55, joakim.brostrom@sakkes.se 


Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggning på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.


Regler för grillning

  Med bakgrund av brandrisk samt matos och rök har föreningens styrelse har beslutat om följande regler för grillning på balkong, terrass samt på uteplats i markplan.

  Lägenheter med öppen balkong eller terrass, får använda gasol- eller elgrill, inte kolgrill. Gasolbehållare max P11 (26 liter). Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind. Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.

  Läs instruktion för gasgrill noga. Se vidare ”Tips o råd vid grillning”.


  Tips o råd vid grillning – allmänt


  • Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.

  • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.

  • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.

  • Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart.

  • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.

  • Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt

   vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd.

  unsplash