Brf Bergkanten i Liljeholmen


Bostadsrättsföreningen innehåller 91 lägenheter och ligger på Liljeholmskajen. Föreningen består av två byggnader längs med bergkanten vid Liljeholmskajen, de är separerade av en trappa upp på berget bakom. Byggnaderna som benämns Berghus 3 respektive Berghus 4 har var sin takterrass för föreningens medlemmar. Bostadsrättsföreningen äger två kommersiella lokaler, den ena är en förskolelokal och är belägen i Berghus 3. Till förskolan hör en gård på taket med lekplats som på kvällar och helgen är öppet för föreningens medlemmar. Den andra är belägen i Berghus 4 och hyrs ut som yogastudio.

Dokument & blanketter

Här hittar du tidigare protokoll, dokument och föreningens tidigare årsredovisningar.

Bopärmen/handboken

Här finner du instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet.


Felanmälan

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. 

Bostadsområdet Liljeholmskajen

Efter år 2000 började områdets industrier flytta från området för att göra plats för bostadsrättsproduktion inom projektet Liljeholmskajen. Liljeholmskajen är ett stadsbyggnadsprojekt i JM:s regi som omfattar produktion och försäljning av sjönära bostäder i Årstadal och Årstaberg. Vin & Sprits stora byggnad började rivas 2008 och i september 2009 återfanns på platsen en stor hög med betongkross som var resterna av Vin & Sprits anläggning. Allt armeringsjärn från Vin & Sprits lagerbyggnad separerades ut och sändes för återvinning. Bostadsområdet beräknas vara helt klart omkring år 2022.

Källa: Wikipedia