Handboken

Skötselanvisning

Här finner du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till det fastainventariet tillhörande lägenheten..


För att garantin ska gälla är det viktigt att skötselanvisning för respektive produkt följs. Typ och kulör på exempelvis kakel och tapeter beror på vilka inredningsval den första ägaren har gjort och anges därför inte här.


För information om garantier och felanmälan, se under rubrik Felanmälan, punkt 9 i "handboken".

unsplash