Felanmälan

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger,

kontakta om möjligt i första hand styrelsen på, styrelsen@bergkanten.se, för en gemensam bedömning om avhjälpandet av felet kan anstå till nästkommande vardag.  Om du inte lyckas få kontakt med styrelsen och själv bedömer att felet är av den arten att:

  • Risk för allvarliga följdfaror såsom personskador, av din lägenhet eller föreningens fastighet såsom exempelvis vattenläckage eller brandfara, kontakta JMs Kundservice på 020-731 731. Ditt samtal kopplas automatiskt vidare till larmservice.

Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Bedömning av om ett fel är akut eller inte sker i samråd mellan föreningen & JM@Home.

Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.


Efter garantibesiktningen anmäls fel som täcks av garantin skriftligen enbart av bostadsrättsföreningens styrelse till JM.


JM har samlat en hel del instruktioner, skötselanvisning och tips i "handboken" som du hittar här.

Allmänt om föreningen

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om något inträffar på funktioner i din bostad kan du under garantitiden kontakta JM Kundservice. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler. Gäller tom 2 år efter godkänd slutbesiktning.

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-post: kundservice@jm.se

Öppettider: Måndag-Fredag  07.00 - 16.00

Entre/port:
Certego, via JM Kundservice
020-731 731


Fastighetsjour:
JMs Kundservice 020-731 731
Vid behov av omedelbar hjälp utanför ordinarie öppettider.


Hiss: 
Kone, 0771-50 00 00 

Ekonomisk förvaltning:
Vid frågor rörande avgifter eller överlåtelser
JM@Home, 08-782 87 00, ekf.home@jm.se


Lokalvård:
JM@Home, 08-782 87 00, ekf.home@jm.se


Nycklar:
Certego, 08-588 155 00, order.stockholm@certego.se

Parkeringshus: 
Parkando AB, 08-408 396 38
kundservice@parkando.se