Felanmälan

Felanmälan och jour

Vid akuta fel som innebärrisk för skada på egendom eller person, kontakta NABO.


Boende portal: https://portal.nabo.se

Webb: https://nabo.se/felanmalan/

E-post: felanmalan@nabo.se 

Telefon: 010-​​288 00 26 Vardagar (07:00-​​16:00), Jour (16:00-​​07:00)

Felanmälan & jourutryckning av icke-​​akuta fel, som kan vänta till nästkommande vardag, ska göras under kontorstid. Jourutryckning för sådana icke-​​akuta fel debiteras den som anmält felet. Bedömning av ärendets akutstatus görs i samråd mellan styrelsen och NABO.


​Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.


Vi har samlat en hel del instruktioner, skötselanvisning och tips i "handboken" som du hittar här.

Allmänt om föreningen

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om något inträffar på funktioner i din bostad kan du under garantitiden kontakta JM Kundservice. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler. Gäller tom 2 år efter godkänd slutbesiktning.

NABO Boendeservice

Tel: 010 - 288 00 27
E-post: boende@nabo.se

Öppettider: Måndag-Fredag  09.00 - 12.00


Fastighetsjour:
NABO kundservice: 010-​​288 00 26
Jour (16:00-​​07:00, alla dagar)


Ekonomisk förvaltning:

Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisa mäklaren till: maklarservice.nabo.se


Entre/port:
Certego, via NABO Kundservice
https://nabo.se/felanmalan


Lokalvård:
Se NABO Boendeservice

Bredband, digital TV & box

Besök Telias sida för aktuella driftstörningar. Krånglar digitalboxen eller har den slutat att fungera? Kontakta

Telia Fastighetsägaringången

020-202070


Nycklar:
Certego,08-588 155 00, order.stockholm@certego.se


Taggar/blipp
Beställs via styrelsen, fyll i denna blankett.


Porttelefoni

Ändring/borttagning av namn och telefonnummer, fyll i denna blankett.


Parkeringshus:
Parkando AB, 08-408 396 38
kundservice@parkando.se


Hiss:
Kone, 0771-50 00 00

felanmalan@kone.com (vid fall som inte är brådskande)


unsplash